TMK-haslo

Thermal magic key

GWARANCJA

Firma TMK udziela gwarancji na swoje sterowniki przez 3 lata od daty zakupu przez użytkownika.


WARUNKI GWARANCJI

Warunkiem udzielania gwarancji jest stosowanie się do załączonej do każdego sterownika instrukcji obsługi oraz ogólnych zasad postępowania z urządzeniami elektronicznymi. Firma TMK gwarantuje prawidłowość wykonania, jakość oraz zapewnia prawidłowość działania swoich sterowników.

W przypadku zaistnienia niedomagań w pracy sterownika lub powstania usterek z winy producenta, Firma TMK zobowiązuje się do naprawy lub wymiany sterownika na wolny od wad w terminie 7 dni roboczych od daty dostarczenia sterownika . Z gwarancji wyłączone są awarie powstałe z winy użytkownika, a w szczególności spowodowane uszkodzeniami mechanicznymi, wadliwym montażem, zawilgoceniem lub eksploatacją niezgodną z ogólnymi zasadami eksploatacji urządzeń elektronicznych.


OFERTA DODATKOWA

Ponadto w ofercie handlowej „Firma TMK” posiada:

  • dmuchawy,
  • regulatory ciągu kominowego,
  • mikroprocesorowe systemy zasilania awaryjnego,
  • siłowniki zaworów,
  • zawory mieszające.

INSTRUKCJE ARCHIWALNE

Perfect Facebook Like Box Sidebar