sterowniki

kotła c.o. z podajnikiem

TALIA DS3P1M-RC WiFi
+ Joker-ECO

DANE TECHNICZNE  
Napięcie zasilania ~230V
Maksymalna moc obciążenia 4 x 100VA, 1 x 250VA(podajnik), 1 x 5VA(zawór)
Zakres regulacji temp. kotła 45 - 90°C
Zakres nastaw bezprzewodowego czujnika pokojowego 10 - 35°C
Komunikacja WiFi i powiadomienia alarmowe
Temp. załączania pompy c.o. 1 - 99°C
Zakres regulacji temp. za zaworem 1 - 99°C
Zakres regulacji temp. zasobnika 10 - 85°C
Zakres nastaw temp. pompy inst. podłogowej/cyrkulacji 1 - 99°C
Histereza kotła 0 - 10°C
Histereza pompy c.o. 1 - 15°C
Histereza zasobnika 1 - 15°C
Histereza pompy inst. podłogowej/cyrkulacji 1 - 15°C
Programy czasowe
Płynna regulacja mocy kotła
Czujnik powrotu kotła
Czujnik temperatury spalin - kominowy
Czujnik otwarcia pokrywy zasobnika węgla
Termostat bezpieczeństwa STB
Tryb wakacyjny
Funkcja „anty-stop”
Regulowane temperatury alarmów
Wyświetlacz graficzny z intuicyjnym menu
  • Instrukcja do pobrania

    instrukcja TALIA- DS3P1M RC WiFi + Joker-ECO

  • Instrukcja do pobrania

    instrukcja Panel pokojowy

  • Schemat do pobrania

    schemat

 
Elektroniczny sterownik TALIA-DS3P1M-RC-WiFi i Joker-ECO

Wzór zastrzeżony.

Moduł wykonawczy TALIA DS3P1M-RC WiFi wraz z panelem obsługi Joker-ECO przeznaczony jest do obsługi kotłów z podajnikiem. Moduł wykonawczy i panel obsługi przystosowane są do zabudowy w kotle, mogą być również opcjonalnie zamocowane na zewnątrz kotła np. moduł wykonawczy przylgowo do obudowy za pomocą wsporników, a panel obsługi na stopie lub na uchwycie naściennym stanowiącym jego standardowe wyposażenie. TALIA DS3P1M-RC WiFi steruje podajnikiem ślimakowym, dmuchawą, pompą c.o., pompą ładującą zasobnik c.w.u., pompą instalacji podłogowej (opcjonalnie pompą cyrkulacji pod kran) i zaworem mieszającym, posiada także czujniki temp. powrotu kotła, otwarcia pokrywy zasobnika węgla, czujnik pomiaru temp. spalin i wyłącznik STB. Moduł TALIA utrzymuje zadane temp. w pomieszczeniach przy pomocy bezprzewodowego panela pokojowego wg programów czasowych. Dynamicznie reguluje ilością podawanego paliwa oraz mocą dmuchawy, posiada m.in. funkcję „anty-stop”, funkcję ochrony antybakteryjnej, priorytet ciepłej wody użytkowej, funkcję LATO-ZIMA, tryb wakacyjny oraz możliwość ograniczenia liczby sterowanych urządzeń - elastyczny układ menu i ekranu głównego panela obsługi. Funkcja szacowania zużycia węgla umożliwia monitoring zużytego opału. Panel obsługi Joker-ECO połączony jest z modułem wykonawczym TALIA DS3P1M-RC WiFi za pomocą jednego przewodu niskonapięciowego poprzez gniazda RJ 11. Zainstalowane standardowo w module wykonawczym WiFi pozwala użytkownikowi nie tylko na pobieranie aktualizacji oprogramowania, ale przede wszystkim daje możliwość sterowania modułem wykonawczym TALIA za pomocą tabletu, smartfonu, telefonu komórkowego czy też PC.

BEZPRZEWODOWY PANEL POKOJOWY

Bezprzewodowy panel pokojowy pracuje w oparciu o programy czasowe zdefiniowane w module wykonawczym TALIA DS3P1M-RC WiFi za pomocą panelu obsługi Joker-ECO. Użytkownik ma możliwość oprócz podglądu temperatury w pomieszczeniu, także zmianę temperatury pokojowej dla aktualnego programu czasowego. Za pomocą panelu bezprzewodowego użytkownik może również śledzić aktualną temperaturę kotła oraz zmieniać temperaturę za zaworem, wysoką lub niską w zależności od tego czy zadana temperatura w pomieszczeniu została osiągnięta czy też nie. Alarmy kotła i podajnika oraz niskiego poziomu węgla sygnalizowane są pulsowaniem/wyświetlaniem odpowiedniego symbolu oraz sygnałem dźwiękowym. Bezprzewodowy panel pokojowy posiada także automatyczną blokadę przycisków dotykowych – tzw. blokadę rodzicielską.

Perfect Facebook Like Box Sidebar