TMK-haslo

Thermal magic key

ZÁRUKA

Společnost TMK poskytuje na své řídicí jednotky záruku v délce 3 let od data prodeje uživateli.


ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Podmínkou pro poskytnutí záruky je dodržení návodu k obsluze, který je přiložen ke každé řídicí jednotce, a všeobecných zásad pro zacházení s elektronickými přístroji. Společnost TMK garantuje, že její výrobky jsou řádně vyrobeny s náležitým důrazem na kvalitu a spolehlivost.

Pokud řídicí jednotka začne vykazovat nespolehlivý chod nebo vznikne závada zaviněná výrobcem, společnost TMK sp.j. se zavazuje řídicí jednotku opravit nebo vyměnit za bezvadný kus ve lhůtě maximálně 14 pracovních dnů od data doručení vadného výrobku (osobně nebo prostřednictvím pošty). Ze záruky jsou vyloučeny poruchy, které vznikly zaviněním uživatele a které jsou způsobeny zejména mechanickým poškozením, vadnou montáží, působením vlhkosti nebo provozem v rozporu se všeobecnými zásadami pro zacházení s elektronickými přístroji.


DODATEČNÁ NABÍDKA

Nabídka „Firmy TMK“ navíc obsahuje:

  • dmychadla,
  • regulátory komínového tahu,
  • mikroprocesorové systémy nouzového napájení,
  • pohony ventilů,
  • směšovací ventily.

Perfect Facebook Like Box Sidebar

CookiesAccept

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand