TMK-haslo

Thermal magic key

dotacje-banner-600

Beneficjent 
FIRMA TMK" G. MIEDZIŃSKI, M. MIEDZIŃSKI, T. MIEDZIŃSKI, E. KWACZ – SPÓŁKA JAWNA
realizuje projekt pn.:

„Opracowanie i wdrożenie projektu wzorniczego dla nowego modułowego sterownika do kotłów grzewczych opalanych pelletem”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 2.3.5

Głównym celem realizacji projektu jest uzyskanie przewag konkurencyjnych na rynku krajowym, jak i międzynarodowym przez firmę TMK, poprzez opracowanie projektu wzorniczego i wdrożenie nowego produktu w postaci sterownika do kotłów opalanych pelletem, którego technologię opracowano w wyniku prac B+R.

Niezagospodarowana nisza rynkowa w zakresie sterowników wyposażonych w zaawansowane technologie w połączeniu z autorskim wzorem oraz konkurencyjną ceną zapewni firmie rosnącą sprzedaż i przychody. Opracowanie projektu wzorniczego pozwoli na wprowadzenie do oferty wysoce konkurencyjnego technologicznie i wizualnie sterownika, a dzięki temu zwiększenie sprzedaży krajowej, jak i dalszą ekspansję na rynkach zagranicznych, m.in. Litwa, Czechy, Węgry, Rosja, Słowacja, Niemcy, Rumunia, Kazachstan

Wartość projektu: 685 555,88 PLN  
Wkład Funduszy Europejskich: 333 750,00 PLN  
Projekt realizowany w okresie 2019-08-01 – 2022-12-31 r.

Perfect Facebook Like Box Sidebar