TMK-haslo

Thermal magic key

ZÁRUKA

Na svoje riadiace jednotky firma TMK poskytuje 3-ročnú záruku odo dňa nákupu používateľom.


ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Podmienkou záruky je dodržovanie pokynov uvedených v návode na obsluhu, ktorý je súčasťou každej dodávky a všeobecných podmienok zaobchádzania sa s elektronickými zariadeniami. Firma TMK zaručuje, že riadiaca jednotka je správne vyhotovená a že riadiaca jednotka bude spoľahlivo fungovať.

Pokiaľ riadiaca jednotka začne vykazovať nespoľahlivý chod alebo vznikne závada zavinená výrobcom, spoločnosť TMK sp.j. sa zaväzuje opraviť riadiacu jednotku alebo ju vymeniť za správnu do 14 pracovných dňov odo dátum doručenia poškodeného výrobku (osobne alebo prostredníctvom pošty). Zo záruky sú vylúčené poruchy, ktoré vznikli zavinením užívateľa a najmä spôsobené mechanickým poškodením, chybnou montáží, pôsobením vlhkosti alebo prevádzkou v rozpore s všeobecnými zásadami pre zaobchádzanie sa s elektronickými zariadeniami.


DODATOČNÁ PONUKA

Okrem toho ponuka „Firmy TMK“ obsahuje:

  • dúchadlá,
  • regulátory ťahu komína,
  • mikroprocesorové systémy núdzového napájania,
  • pohony ventilov,
  • zmiešavacie ventily.

Perfect Facebook Like Box Sidebar

CookiesAccept

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand