TMK-haslo

Thermal magic key

Wielkość liter na liście produktów (jquery)

riadiace jednotky pre

kotly UK s podávačom

IGNIS Gamma

TECHNICKÉ ÚDAJE 
Napájacie napätie ~230V
Max. príkon 3 x 100VA, 1x 400VA
Teplota zapnutia čerpadla UK 20 - 85°C
Teplota zapnutia čerpadla TUV 30 - 80°C
Rozsah nastavenia izbového snímača 10 - 35°C
Rozsah nastavenia tepl. zásobníka 30 - 80°C
Rozsah nastavenia tepl. kotla 35 - 90°C
Hysteréza kotla 0,5°C
Hysteréza zapnutia čerpadla UK 1 - 15°C
Hysteréza zásobníka 1 - 30°C
Funkcia „anti-stop“ každých 14 dní/30 sek.
Riadenie výkonu dúchadla
Dynamická regulácia množstva dodávaného paliva
Režim LETO/ZIMA
  • návod

    návod

  • schéma

    schéma

 
Mikroprocesorová riadiaca jednotka IGNIS Gamma
room thermostatMTS izbový snímač

izbový termostat / izbový snímač

Mikroprocesorová riadiaca jednotka IGNIS Gamma je určená na automatické riadenie práce šnekového podávača, dúchadla, čerpadla ústredného kúrenia (UK) a čerpadla pre zásobník teplej úžitkovej vody (TUV). Riadiaca jednotka operatívne reguluje množstvo dodávaného paliva a výkon dúchadla. Riadiaca jednotka, pomocou izbového snímača, udržuje nastavenú teplotu v miestnosti, podľa časových programov. Namiesto izbového snímača je možno zapojiť izbový termostat (drôtový alebo bezdrôtový).

Perfect Facebook Like Box Sidebar